Actueel

Op de koffie bij ZorgSaam Zuid

Datum en tijd van de volgende koffiebijeenkomst worden t.z.t. bekendgemaakt.

Wat is het doel van ZorgSaam Zuid?

ZorgSaam Zuid biedt advies en informatie aan haar leden met als doel dat zij zo aangenaam mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor kunnen de leden een beroep doen op onze eigen professionele zorgadviseur, een ervaren wijkverpleegkundige. Daarnaast spant ZSZ zich in voor het behoud en de verbetering van zorgvoorzieningen in de buurt. Daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij.

ZorgSaam Zuid is een coöperatieve vereniging en is opgericht door enkele buurtbewoners rond het Harmoniehof. 

ZorgSaam Zuid richt zich op bewoners van Samenwerking en het Nieuwe Huis in Amsterdam Zuid, maar ook bewoners van aangrenzende straten kunnen lid worden (zie plattegrond).

Download de folder

Waarom zou u lid worden?

  • De overheid trekt zich meer en meer terug uit de zorg en gaat uit van de zelfredzame burger. Daarnaast veranderen de regels rondom zorg en de kosten haast om de dag. Onze Zorgadviseur biedt u professioneel advies en informatie op uw vragen over zorg of ondersteuning bij uw thuissituatie. U staat niet langer alleen, we pakken het samen aan en u hoeft het dus niet allemaal zelf uit te zoeken.
  • Wij werken samen met twee thuiszorgaanbieders in de buurt en hebben goede contacten met deze buurtteams.
  • Tweemaal per jaar zijn er algemene ledenvergaderingen waar u andere leden en buurtbewoners kunt ontmoeten en we met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Uw mening wordt op prijs gesteld.
  • Eenmaal per 2 maanden organiseren we informele koffiebijeenkomsten waarbij we een professional uit de zorg uitnodigen.

Het lidmaatschap is slechts € 25,00 per jaar