Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en transacties met Coöperatieve vereniging ZorgSaam Zuid, Amsterdam.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ZorgSaam Zuid gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om.
Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken omdat je deze zelf bij het invullen van een van de formulieren op onze website aan ons verstrekt.
Bij ZorgSaam Zuid kunnen naar aanleiding van het invullen van een van de formulieren op onze website de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je geboortedatum
– Je e-mailadres
– Je telefoonnummer

Waarom ZorgSaam Zuid deze gegevens nodig heeft

Wij verwerken je persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen om je op de hoogte te houden van nieuws rondom ZorgSaam Zuid.

Delen met anderen

ZorgSaam Zuid verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden.

Nieuwsbrief

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de VS en door ons is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

Video’s

De video’s op de website zijn via YouTube te bekijken. Als je zo’n video laadt, verstuurt jouw browser bezoekersgegevens waaronder het IP-adres aan YouTube.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

Wijzigen privacyverklaring

ZorgSaam Zuid behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien ZorgSaam Zuid wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zorgsaamzuid.nl. ZorgSaam Zuid zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Contact

ZorgSaam Zuid is als volgt te bereiken:
Telefoon: 06 5343 3644
E-mailadres: info@zorgsaamzuid.nl