Zorgadviseur

De Zorgadviseur kan adviseren bij hulpvragen over het aanvragen en inschakelen van passende thuiszorg en huishoudelijke hulp thuis. Zij kan hiervoor doorverwijzen naar de twee zorgaanbieders waarmee ZorgSaam Zuid een samenwerkingsovereenkomst heeft, of naar andere betrouwbare aanbieders. Eventueel kan zij zelf contact leggen met deze organisaties.
Daarnaast kan zij informatie en advies geven over de bekostiging van de thuiszorg, het aanvragen van hulpmiddelen bij de gemeente via de WMO (Wet

Maatschappelijke Ondersteuning), speciaal vervoer, mantelzorgondersteuning, woningaanpassingen en technische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld personenalarm. De Zorgadviseur adviseert en ondersteunt maar neemt geen taken over van de thuiszorgaanbieders. Uiteraard gaat ze vertrouwelijk om met persoonlijke vragen.

Samen met de kwaliteitscommissie van ZorgSaam Zuid bewaakt de Zorgadviseur de kwaliteit van de geboden zorg.